Пчелно млечице

Пчелно млечице

Пчелното млечице е сложен биологичен продукт, който се образува в жлезите на младите пчели работнички…